Témakör

Település

Program

Étterem

A mezőföld tematikus felfedezése

Nap Háza & Hold Udvara

Baracs

Baracs

Földrajzi elhelyezkedés
é.sz. 46° 54’58″ k.h. 18° 52′ 34″
– Kisapostag 2,41 km
– Daruszentmiklós 5,64 km (légvonalban)
– Előszállás 8 km (légvonalban)

A Duna közelében, Dunaújvárostól délre található a három településrészből (Apátszállás, Templomos, Duna-part) álló község


Távolsága Kulcs községtől: 20 km


Megközelíthető
Gépkocsival megközelíthető a 6-os számú főútról Budapest és Dunaföldvár felől, illetve az M6 autópályáról (nincs közvetlen lehajtó!) és a későbbiekben megépülő M8 autópályáról.
Reptér: van
Hajókikötő: nincs
Kerékpárút: nincs


A település rövid története
Az őskortól kezdve lakott hely. Helyén a római korban a Duna menti limes rendszerhez kötődő katonai tábor, Annamatia állt. Az országút mentén (az egykori limes út) római temető, őrtornyok maradványai és három mérföldkő áll. Igen jelentős az az emlékanyag is, amely a község határában került elő. Itt Árpád-kori templom maradványait, körülötte temetőt tártak fel. A település első hivatalos említése IV. (Kun) László adományozó okleveléből (1281) ismert. A község neve az ó-magyar Borocs, Baracs személynévből származik. Baracs és környéke az ókorban már lakott hely volt. A település Templomos nevezetű részén állott egykor az Annamatia római katonai tábor. A környéken sok e korból származó emlékre bukkantak, de feltártak egy római temetőt is. A település Apátszállás nevű részén egy, az Árpád-korból származó temetőt és a mellette lévő templom romjait is feltártak. E romok köveiből épült fel 1850 táján a falu mai temploma is. A település neve 1276-ban bukkan fel az oklevelekben először, ekkor Boroch alakban írják. Feltehetően erről a Baracsról származott az a Baracs nemzetség, amelynek tagja az a jómódú Barlcus volt, akinek felesége, Gyung, Myske comes (ispán) leánya 1276-ban vámosi (Veszprém vármegye) hozományából végrendelkezett. Ugyancsak feltevésszerűen helyezhető ide az udvarnok származású Jajab lakhelye, akit IV. László király 1281-ben a nemesek közé emelt a baracsi előhegyen levő szőlőivel. Baracs az 1900-as évek elején több tanyából és pusztából szerveződött önálló faluvá. Az 1940-es években rengeteg sokgyermekes, földműves család költözött a faluba, hogy új életet kezdjen. Ehhez házat és több, kisebb parcellát is kaptak segítségül a községtől, a magyar államtól, azon belül a Földművelésügyi Minisztériumtól. (1943 szeptemberében különvonat hozta ide, a ciszterci rend előszállási birtokára, a mai Apátszállásra a Borsod- és Heves megyéből származó telepescsaládok első csoportjait.)


Látnivalók, nevezetességek
A Templomoson épített római katolikus templom és Korniss
Károly sírja a templomosi falurész temetőjében
Apátszállási római katolikus templom
Baracs-Kisapostagi reptér
Baracsi halászcsárda, és az azt övező Duna-part
halastó
Lovarda


Rendezvények, hagyományok, szokások
Civil nap (május 1.)
Halászléfőző verseny
Baracs-Kisapostag Repülőnap
Szüreti felvonulás és bál


Alkotók, mesterséges, mesterek


Lakosság létszáma: 3400 fő


Önkormányzat címe, telefonszáma, e-mail címe
2427 Baracs, Táncsics utca 27.
tel: 0625/521-010
fax: 0625/521-011
e-mail: horvathzs@baracs.hu


Település hivatalos honlapja: http://baracs.hu/


Vendéglátás
Baracsi Halászcsárda és Panzió
Baracs 6-os főút melletti családias szállás (férőhelyek száma: 8) tel.: 25/499-050