Témakör

Település

Program

Étterem

A mezőföld tematikus felfedezése

Nap Háza & Hold Udvara

Perkáta

Perkáta

Földrajzi elhelyezkedés
é.sz. 47° 03′ 00″ k.h. 18° 47′ 17″
– Szabadegyháza 8,33 km
– Hantos 9,3 km
– Adony 9,7 km
– Pusztaszabolcs 10,45 km
– Lórév 11,2 km (komppal át a Dunán)

Perkáta Fejér megye délkeleti részén helyezkedik el, a Mezőföldnek a Duna-Sárvíz közti területén, a dunaújvárosi löszhát délnyugati peremén.


Távolsága Kulcs községtől: 20 km


Megközelíthető
A Dunaújváros Székesfehérvárral összekötő 62-es úton, az M6 autópálya 55. km lehajtótól a Perkátára vezető 4 számjegyű úton.
Reptér: nincs
Hajókikötő: nincs
Kerékpárút: nincs


A település rövid története
A mintegy hatezer éves bronzkori, a kelta, a római kori, a népvándorlás-kori hun, az Árpád-kori és a kun régészeti emlékek ismertté tették Perkáta nevét. A falu a Mezőföld keleti peremének völgyekkel szabdalt löszfennsíkjára települt. A vaskorszak kelta településrendszerének egyik lakott helye volt, majd az I-IV. században a rómaiak foglalták el a területet, amely a XIII-XVI. században kun szálláshely volt, a hantosszéki kun kapitányság része. A Kelpalkuarth és a Kethpolkart (a Kis- és Nagyperkátára utaló) név először 1417-19-ben fordul elő írásos alakban. A török hódoltság idején elnéptelenedik a község, kiűzésük után rác telepesek érkeztek ide. A falut 1653-tól 120 éven át a magyarországi jezsuita rend győri kollégiuma birtokolta. Mária Terézia a rend 1773-as feloszlatását követően, 1775-ben a perkátai uradalmakat IV. Radványi Győry Ferencnek adományozta. Az új tulajdonos saját költségén római katolikus templomot építtetett. Győry László vincés irgalmas nővéreket telepített le, iskolát és óvodát alapított 1878-ban. A település gazdasági és kulturális életére hosszú időn át nagy hatással volt a gróf Győry, majd a Hunyady család. Épületeik, a templom, a zárda (óvoda), valamint a kastély ma is élettel teli emlékhelyei a családnak. A kastély ma az Általános Művelődési Központ művelődési házának, a néprajzi gyűjteménynek és a József Attila Könyvtárnak ad otthont. A kastélyparkban a több száz éves fák között lovaspálya, futballpálya is üzemel. Perkáta ma nagyközség, lakóinak száma meghaladja a négyezret. Gazdaságában ma is a mezőgazdasági jelleg dominál. A térség legnagyobb területű települése: 7452 hektár, ebből belterület 436 hektár. Perkáta, a perkátaiak életében jelelentős szerepet játszik a nagyközséget átszelő nagy forgalmú 62-es út, amely Dunaújvárost és Székesfehérvárt köti össze. Perkátán nagy hagyományai vannak a civil közösségek tevékenységének. Ma is élénk a társadalmi, a sport-, a kulturális és a hitélet. Győződjön meg Ön is a perkátaiak vendégszeretetéről!


Látnivalók, nevezetességek
Természeti környezet
Löszvölgy, gyeppel, a vöröskönyves gyapjas csűdfű termőhelye

Épített környezet
Győry-kastély
A kastély elődjét a jezsuita rend építette az 1760-as években. A rend feloszlatása után 1775-ben a Győry, később a Hunyady család tulajdonába került. Mai, klasszicista formáját az 1820 körüli átépítés során nyerte el.) Benne kapott helyet a helytörténeti gyűjtemény.
Palkovits-kúria, Kisperkáta A kúriát Palkovits Ernő építtette 1938-ban eklektikus stílusban. Ma magántulajdonban van.
Rk Kisboldogasszony plébániatemplom. Műemlék. (Rieder János székesfehérvári építőmester építette 1775-79. között. A Szűz Máriát ábrázoló fő- és a Szent Józsaef halálát, valamint a Montepulcianoi Szent Ágnest ábrázoló mellékoltárképek és a szószék barokk-kori.)
Nepomuki Szent János szobor az Adonyi út mentén (1854.)
Galgóczy kápolna (Galgóczy Ferenc plébános nyughelye, 1842-1882-ig szolgált Perkátán)
gróf Győry Teréz állíttatta harangláb
Szentháromság-szobor (1843.)
Kossuth Lajos szobra (1908.)
Petőfi Sándor mellszobra(2013)
Életfa
Szűz Mária szobor
Gőzmalom(192-as évek)


Rendezvények, hagyományok, szokások
Búcsú (szeptember elején)
Kulturális Örökség-napi rendezvények
Szüreti felvonulás
Lovas versenyek


Alkotók, mesterséges, mesterek
Grillázstorta-készítő
László József fajáték készítő
Kun Barna lovagkori fegyverek
Gasztronómiai értékek
Piszlang
Kukorica prósza
Krumplis lepény


Lakosság létszáma: 4000 fő


Önkormányzat címe, telefonszáma, e-mail címe
Cím: Perkáta, Szabadság tér 1. 2431
Telefon: (25) 507 570


Település hivatalos honlapja: http://www.perkata.hu/