Sarlós Boldogasszony plébánia

Sárosd – Nepomuki Szent János plébánia látja el.

plébános: Szabó István

Cím: 2434 Hantos, Nagylóki u. 20.
Miserend: Vasárnap 14:00
Ülőhely: 140 fő
Állóhely: 60 fő
Fehérvári ferencesek, majd az 1760-as évektől jezsuiták látják el. 1773-tól helyben lakó papja van, 1788-tól plébánia. Mai temploma 1863-64-ben épült.

Anyakönyvek: kereszteltekről 1773-tól,
Anyakönyvek: házasultakról és megholtakról 1774-tõl
Historia Domus: 1868-tól